czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Dr Cameron Kyle-Sidell o nie odpowiedniej metodzie leczenia

Dr Kyle-Sydell – lekarz z Maimonides Medical Center w Nowym Jorku natomiast wyjaśnił, że mamy do czynienia z niewłaściwą procedurą leczenia pacjentów, ponieważ respiratory powodują poważne uszkodzenia płuc pacjentów z powodu nadmiernego ciśnienia wywieranego na układ oddechowy chorych. 80% pacjentów, wobec których używa się respiratorów, umiera.

Dr Cameron Kyle-Sidell o nie odpowiedniej metodzie leczenia