czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Konferencja: „Dzieci wracają do szkół”! (28.02.2021)

Szanowni Państwo!

W imieniu inicjatywy obywatelskiej Stolik Wolności (www.stolikwolnosci.pl) oraz Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego „Bednarczyk” (www.adwokatbednarczyk.pl) serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

„DZIECI WRACAJĄ DO SZKÓŁ, SZKOŁY WRACAJĄ DO NORMALNOŚCI! ”,

która odbędzie się 28 lutego 2021 r., od godziny 15.00 w Gdyni. Miejsce spotkania – wkrótce. 

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bezwzględnym łamaniem prawa w różnych dziedzinach. Niemniej jednak, najbardziej niepokoi nas łamanie podstawowych praw naszych dzieci oraz dyskryminowanie ich w kontekście umożliwienia nauki stacjonarnej jednej grupie dzieci (klasy 1-3), a zakazania innej (starszym dzieciom).

W tym momencie my, rodzice oraz dzieci, mówimy głośno DOŚĆ. ❌❌❌

Jako jedyne państwo w Europie, Polska zmusza dzieci do długotrwałej i nienaturalnej, wątpliwej etycznie nauki z domu, niezależnie od tego, czy dziecko ma takie możliwości oraz czy w domu zapewniona jest należyta opieka nad dzieckiem.

Przygotowywany przez rząd system SZPoN (System Zdalnej Pracy oraz Nauki) oraz planowana data jego uruchomienia (wrzesień 2021❗) potęguje przeświadczenie, że powrót do normalnej edukacji nie będzie możliwy.

Rząd skutecznie zdejmuje z siebie odpowiedzialność. Wiemy, że za taki stan rzeczy mogą odpowiedzieć dyrektorzy szkół, którzy opierają swoją wiedzę o Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020r., bojąc się jednocześnie konsekwencji wynikających ze złamania nakazów.

Na konferencji, połączonej z dyskusją, poruszymy następujące zagadnienia:

⚜️kto odpowiada za to, że dzieci muszą uczyć się w domach?
⚜️dlaczego dyrektor szkoły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za uniemożliwienie dzieciom nauki w szkole?
⚜️dlaczego tzw. nauka zdalna może odbywać się w szkole?
⚜️czy i jakie konsekwencje prawne niesie za sobą zorganizowanie przez dyrektorów nauki stacjonarnej w szkole?
⚜️ uprawnienia rodziców umożliwiające wyegzekwowanie od dyrektorów szkół zorganizowania zajęć stacjonarnych w szkole
⚜️uprawnienia nauczycieli w kwestii nauczania stacjonarnego w szkołach
⚜️ odpowiedzialność cywilna i karna dyrektorów i nauczycieli za zmuszanie dzieci do zakrywania ust i nosa pomimo sprzeciwu rodziców
⚜️ prawa dziecka i ich opiekunów prawnych na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Dziecka

Do udziału w Konferencji zostały zaproszone:
➡️ fundacje zajmujące się dziećmi wykluczonymi,
➡️psycholodzy
➡️ Rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka,
➡️Wydziały Edukacji przy trójmiejskich urzędach,
➡️Kuratoria Oświaty

Głównym prelegentem będzie specjalista w dziedzinie prawa oświatowego, adwokat Karolina Sikorska-Bednarczyk.
Konferencja zostanie nagłośniona w mediach społecznościowych w formie relacji live,dzięki uprzejmości AlterShot.TV ❤️

📢 Osoby chętne do uczestniczenia w Konferencji jako goście są proszone o wysłanie zgłoszenia mailowego na adres
📩 kontakt@stolikwolnosci.pl z podaniem danych i nr tel.
Tytuł wiadomości: Konferencja-zapisy (bardzo ważne, inaczej trudno nam będzie zidentyfikować Wasze zgłoszenia)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zapisane otrzymają mailowe potwierdzenie dokonania zapisu, wraz z adresem i informacjami organizacyjnymi.