czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

PRAWDOPODOBIEŃSTWO FAŁSZYWIE POZYTYWNEGO WYNIKU: 97% !!!

Na podstawie aktualnie dostępnych dowodów naukowych ten test [testem RT-PCR] sam w sobie nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy wynik dodatni faktycznie odpowiada zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z kilku powodów, z których dwa są najważniejsze: wiarygodność testu zależy od liczby zastosowanych cykli; wiarygodność testu zależy od obecnego obciążenia wirusem…

…W odniesieniu do Jaafara i wsp. (2020; https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491) sąd stwierdza, że – „jeśli dana osoba uzyska pozytywny wynik testu PCR, jeśli zostanie zastosowany próg 35 cykli lub wyższy (jak opisano w większości laboratoriów w Europie i  USA prawdopodobieństwo zakażenia tej osoby wynosi <3%, a prawdopodobieństwo, że wynik będzie fałszywie pozytywny wynosi 97%”…

Przerażający jest poziom ekspertów branżowych …

ZA: Piotr Schramm

Czytaj więcej na:
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603