czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Wolni Uczniowie apelują!

„W najbliższym czasie planujemy otworzyć wspólny projekt wraz z rodzicami, uczniami, nauczycielami, pracownikami oświaty oraz organizacjami walczącymi o wolność dla uczniów. Planujemy również włączyć w to obywateli, którzy już się nie uczą, ale zależy im na reformie edukacji oraz powrocie uczniów do szkół bez obostrzeń.

Tworzymy ten projekt z myślą o ponad podziałowej walce o wolność, powrót do szkół, normalną oświatę oraz jej reformę.

Byłoby to (gdyby się udało) tzw. zrzeszenie obywateli, organizacji wolnościowych czy osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z oświatą.
Naszym wspólnym celem jest m.in.:
  • współdziałanie razem,
  • łączenie sił oraz
  • wspólne inicjowanie akcji w walce o dobre imię i prawa uczniów.
Na potrzeby tego projektu stworzylibyśmy wspólną stronę na Facebooku oraz grupę na jednym z komunikatorów społecznych w celu wspólnej integracji, rozmów oraz ustaleń wspólnych działań. Musimy się łączyć, a nie dzielić. Razem zdziałamy więcej.

Osoby, które chcą dołączyć do ww. projektu proszone są o zgłaszanie się na adres e-mail: rekrutacja.oswiata2021@gmail.com

W temacie e-maila prosimy wpisać: „Projekt walki ponad podziałami”, natomiast w treści e-maila prosimy wpisać: swoje dane kontaktowe (link do konta na Facebooku), imię i nazwisko (w przypadku organizacji, stowarzyszenia – podać jej nazwę) oraz wyrażenie chęci dołączenia do projektu następującymi słowami:
Ja (imię i nazwisko) wyrażam chęć udziału w projekcie walki o oświatę ponad podziałami. Jestem (uczniem/uczennicą/nauczycielem/pracownikiem oświaty/rodzicem/obywatelem)
i obiecuję w miarę możliwości wykonywać zadania założone w tym projekcie.
lub
Dla organizacji – (Nazwa organizacji) wyraża chęć udziału w projekcie walki o oświatę. Jesteśmy organizacją (typ organizacji np. uczniowska, oświatowa, związek zawodowy, wolnościowa, antysystemowa itp.) i obiecujemy w pełni możliwości wykonywać zadania założone w tym projekcie.
lub
Dla stowarzyszenia – (Nazwa stowarzyszenia) wyraża chęć udziału w projekcie walki o oświatę. Jesteśmy stowarzyszeniem (typ organizacji np. uczniowska, oświatowa, wolnościowa, antysystemowa itp.) i obiecujemy w pełni możliwości wykonywać zadania założone w tym projekcie.
Ten projekt powstanie tylko wtedy jak będzie wielu chętnych, aby do niego dołączyć!!!
Stąd prosimy o mobilizację!!!

Dołączyć może każdy!!!

Prosimy o sprawną odpowiedź oraz przekazywanie tej wiadomości dalej – do szerszego grona osób oraz do innych organizacji/stowarzyszeń/obywateli.
Niżej podpisani,
rekrutacja.oswiata2021@gmail.com – e-mail do celów projektu
Organizacja „Wolni Uczniowie” – Inicjatorzy Akcji (fb)