DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TRUDNOŚĆ W SAMODZIELNYM ZAKRYCIU UST I NOSA – Obowiązuje od 06.05.2021

Zaktualizowany i obowiązujący od dnia 06.05.2021r.

Pobierz dokument:

Dokument potwierdzający trudność w zakrywaniu ust i nosa (od 06.05.2021)

Najnowsze