czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Jakie są przyczyny i objawy alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu to jeden z najczęściej występujących nałogów i jest on uznawany za chorobę cywilizacyjną. Nierzadko zdarza się, że zarówno osobie dotkniętej alkoholizmem, jak i jej otoczeniu, niełatwo zdefiniować jak duży jest to problem. Dla wielu granica pomiędzy piciem alkoholu, by dobrze się bawić i uzależnieniem od niego jest bardzo rozmyta.

Warto jednak wiedzieć, że osoby z zaburzeniami spowodowanymi uzależnieniem od alkoholu będą kontynuować picie nawet wtedy, gdy powoduje ono negatywne konsekwencje, takie jak utrata pracy lub zniszczenie relacji z bliskimi. Nierzadko bywa, że są one świadome, że spożywanie tej substancji ma negatywny wpływ na ich życie, ale to często nie wystarcza, aby przestały pić.

Co jest przyczyną uzależnienia od alkoholu?

Zaburzenia związane z nałogowym piciem powstają, gdy substancja ta spożywana jest w takich ilościach, że w mózgu zachodzą zmiany chemiczne, potęgujące przyjemne odczucia, które zaczynają pojawiać się po spożyciu alkoholu. Powoduje to chęć częstszego picia, nawet jeśli przynosi to szkody dla pijącego lub jego otoczenia. W życiu alkoholika w końcu dochodzi do takiego momentu, że przyjemne uczucia związane z piciem alkoholu znikają i chory zaczyna pić, aby zapobiec objawom odstawienia.

Symptomy te mogą być dość nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Objawy te rozwijają się jednak zazwyczaj stopniowo, w miarę upływu czasu. Dlatego tak często dochodzi do zbagatelizowania pierwszych sygnałów świadczących o alkoholizmie. Nierzadko zdarza się, że chorzy odwiedzający kliniki odwykowe w Polsce są bardzo silnie uzależnieni od spożywania alkoholu, ich choroba jest zaawansowana i zdążyła już wyniszczyć organizm.

Chociaż dokładna przyczyna zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu nie jest znana, istnieją pewne czynniki, które mogą znacznie zwiększyć ryzyko rozwoju tej choroby.

Do najczęściej występujących zaliczyć możemy:

 • spożywanie więcej niż 15 drinków tygodniowo (u mężczyzn) i więcej niż 12 drinków tygodniowo (w przypadku kobiet),
 • picie ponad 5 drinków dziennie co najmniej raz w tygodniu (upijanie się),
 • rodzic lub krewny z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu,
 • problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, lęk lub schizofrenia,
 • niska samoocena, wysoki poziom stresu,
 • życie w rodzinie lub kulturze, w której używanie alkoholu jest powszechne i akceptowane.

Warto pamiętać, że wiek osoby nie ma tutaj większego znaczenia. Często zaburzenia związane z nadmiernym piciem alkoholu dotykają już młode osoby, będące pod presją rówieśników.

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu?

Niestety, ale objawów alkoholizmu jest wiele. Opierają się one na fizycznych, psychicznych i emocjonalnych symptomach. Najczęściej mają też wpływ nie tylko na samego chorego, ale i osoby w jego najbliższym otoczeniu.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą doświadczać sytuacji i zachowań takich jak:

 • picie w samotności,
 • picie większej ilości alkoholu, aby poczuć jego działanie (posiadanie wysokiej tolerancji),
 • bycie agresywnym lub złym, gdy pyta się ich o nawyki związane z piciem alkoholu,
 • nieprawidłowe odżywianie się,
 • zaniedbywanie higieny osobistej
 • opuszczanie zajęć w pracy lub w szkole, rezygnacja z ważnych zajęć społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu picia alkoholu,
 • niemożność kontrolowania spożycia alkoholu,
 • wymyślanie wymówek, żeby się napić.

Warto zwrócić szczególną uwagę, że osoby dotknięte alkoholizmem cechuje również kontynuowanie picia nawet wtedy, gdy pojawiają się problemy prawne, społeczne lub ekonomiczne.

Alkoholicy mogą również doświadczać następujących symptomów fizycznych, wśród których wyróżniamy:

 • głód alkoholowy,
 • objawy odstawienia – drżenie, nudności i wymioty,
 • zaniki pamięci (utrata przytomności) po nocy spędzonej na piciu alkoholu,
 • choroby – alkoholowa kwasica ketonowa (z objawami odwodnienia) lub marskość wątroby.

Warto pamiętać, że leczenie alkoholizmu w Polsce jest bezpłatne. Jednak kolejki do szpitali z oddziałami odwykowymi na NFZ są często bardzo długie. W zwalczaniu każdego uzależnienia liczy się szybka reakcja.

Jeśli chory podjął świadomą decyzję o walce z alkoholizmem, warto nie zwlekać i skorzystać z pomocy, jaką oferuje prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Terapia pod okiem specjalistów to rozwiązanie, bez którego osoba uzależniona od alkoholu nie byłaby w stanie poradzić sobie z chorobą sama. Warto więc rozważyć wizytę w takiej placówce.