czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

WYPOWIEDŹ PEDAGOGA, WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO O NAUCE ZDALNEJ

„Nauczanie zdalne w żadnej mierze nie zastąpi dziecku obcowania ze społecznością szkolną, spotkań w klasie z nauczycielem i innymi uczniami.

Aby rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku szkolnym  przebiegał prawidłowo niezbędni są rówieśnicy. Oprócz zdobywania wiedzy szkolnej dziecko nawiązuje przyjaźnie, ma kontakt z kolegami i koleżankami. Zaspokaja przez to potrzebę akceptacji, uznania oraz buduję  poczucie własnej wartości. Uczy się komunikacji oraz właściwych relacji zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi- nauczycielami. 

Codzienny pobyt w szkole i bezpośredni kontakt wymaga od dziecka dobrej organizacji czasu, obowiązkowości, systematyczności i odpowiedzialności, a szczególnie tak cennej samodzielności. Uczeń jest bardziej zmotywowany do podejmowania wyzwań, własnych decyzji, przygotowywania się do kolejnych zajęć, rozwijania różnych zainteresowań. 

Dziecko pozbawione na dłużej bezpośredniego kontaktu z grupą rówieśniczą, może mieć poczucie osamotnienia, traci z czasem entuzjazm i zainteresowanie nauką, pojawia się niechęć do podejmowania wysiłku, szybciej się wycofuje, zmienia się także jego stosunek   do obowiązków szkolnych. Narasta frustracja, mogą pojawić się zachowania niepożądane. Uczeń uczęszczając do szkoły jest znacznie bardziej aktywny i zmotywowany. Natomiast pobierając lekcje, siedząc  przed komputerem łatwiej się rozprasza i  szybciej  męczy, co nie sprzyja jego procesowi edukacyjnemu.”

Anna Sobocińska, pedagog, wykładowca akademicki, wieloletnia dyrektor Poradni psychologiczno-pedagogicznej.