czwartek, 30 marca, 2023

Bierzemy sprawy w swoje ręce

Odkręcamy pandemię strachu

Wskaźnik śmiertelności osób, u których zdiagnozowano COVID-19 odpowiada wskaźnikowi grypy sezonowej…

Prof. Dr. John P. A. Ioannidis – jest grecko-amerykańskim lekarzem-naukowcem, który przyczynił się do rozwoju medycyny opartej na dowodach (evidence-based medicine), epidemiologii i badań klinicznych. Dr. Ioannidis zajmuje się badaniami naukowymi, meta-badaniami, głównie w dziedzinie medycyny klinicznej i nauk społecznych. Jest profesorem medycyny, badań i polityki zdrowotnej oraz nauki o danych biomedycznych w Stanford University School of Medicine oraz profesorem statystyki w Stanford University School of Humanities and Sciences i współ dyrektorem Meta-Research Innovation Center w Stanford (METRICS).

Według badania Dr. Ioannidis’a wskaźnik śmiertelności osób, u których zdiagnozowano COVID-19 odpowiada wskaźnikowi grypy sezonowej.

Dr. Ioannidis: śmiertelność z powodu covid-19 jest porównywalna do grypy sezonowej

Prof. Ioannidis o koronawirusie